Organisatie

Organisatie

De BTLS wil een stimulerende rol spelen bij de ontwikkeling en de beoefening van de schietsport in de regio.
Zij wil dit realiseren door:
spreekbuis te zijn van de bij de BTLS aangesloten schietverenigingen;
als zodanig een vooraanstaande gesprekspartner te zijn voor de overheden en maatschappelijke organisaties;
interactie te bewerkstellingen tussen verenigingen met toegevoegde waarde voor de verenigingen en haar schutters.

Werkwijze:
algemene belangenbehartiging door voortdurende dialoog met sportorganisaties, politiek en overheden;
platvorm voor onderlinge contacten;
directe (onderlinge) support;
sportinhoudelijke kennisuitwisseling;
actieprogramma.

Activiteiten:
De BTLS ontwikkelt een veelheid aan activiteiten gericht op goede uitvoering van de schietsport.
De BTLS zorgt jaarlijks voor een gedegen wedstrijdprogramma.
De BTLS zorgt voor intensieve kennis- en ervaringsuitwisseling voor alle aangesloten leden en haar schutters.
Het communiceren van elkaars activiteiten en het coördineren en/of organiseren van bijeenkomsten.

Activiteiten centraal
Het bestuur van de BTLS stuurt activiteiten aan, die bepalend voor haar zijn:
De wijze waarop de BTLS zich presenteert in haar uitingen naar buiten.
Het onderhouden van de relaties met de overige sectoren van de schietsport.
Voorbeelden hiervan zijn:
Algemene jaarvergadering BTLS
Schiet-technische ledenvergadering
Nieuwsbrief
Discussiebijeenkomsten
Deze site op het World Wide Web (onderdeel van Internet)
  • Voorzitter Paul Wilhelmus, Haakbergen
  • Secretaris / Penningmeester J.H. Kuipers, Hengelo
  • Vicevoorzitter Wiebe van Vondel, Glane
  • 2e Secretaris H. Hekman, Vroomshoop
  • Wedstrijdsecretaris W. van Vondel, Glane