Organisatie

Organisatie

“DE ORGANISATIE”

Wat is de BTLS?
De BTLS (Bond Twentse Luchtschiet Sport) is een samenwerkingsverband van 28 schietverenigingen in de regio Twente en nabije omgeving.

Wat doet de BTLS?
De BTLS heeft tot doel de luchtschietsport te stimuleren door middel van het organiseren van wedstrijden in de verschillende luchtgeweer en luchtpistooldisciplines.

Waarom?
Door het organiseren van wedstrijden wordt de saamhorigheid en competitie tussen de regionale verenigingen gestimuleerd en gaat er een positieve prikkel richting de samenleving en daarmee een positiever beeld van de schietsport.

Hoe doen we dat?
Er worden 12 wedstrijden en één Twentskampioenschap georganiseerd, de wedstrijden worden verdeeld onder de aangesloten verenigingen,
ter afsluiting van het schietseizoen wat loopt van september tot media april wordt door de BTLS een prijsuitreiking georganiseerd en de kampioenen gehuldigd.
Daarnaast bundelen we de stemmen van verenigingen en streven wij ernaar om een vooraanstaande gesprekspartner te zijn voor overheden en maatschappelijke organisaties.

Visie van de BTLS:
Schietsport in Nederland is een marginale sport en verdiend volgens de BTLS meer positieve aandacht en bekendheid, de luchtschietsport is tenslotte een olympische discipline. De BTLS zal daarom via media en socialmedia proberen de schietsport te stimuleren en nieuwe beoefenaars te werven. In opvolging daarvan willen we graag meer doen aan belangenbehartiging door voortdurende dialoog met sportorganisaties, politiek en overheden. Ten slotte dragen we graag bij aan kennis –en ervaringsuitwisseling voor alle aangesloten leden, haar schutters en personen die geïnteresseerd zijn.
  • Vervangend Voorzitter / Wedstrijdsecretaris Wiebe van Vondel
  • Secretaris / Notulist Henk Hekman
  • Penningmeester Age Jouwsma
  • Aspirant lid Hennie Groote Wolthaar